2/21/2024

YTU Startup House StarBiGG+ KOBİ Ön Başvuru

Entrepreneurship

About Program

StarBİGG+ projesinin amacı, TEYDEB projeleri ile TÜBİTAK desteği almış kobilerin sürdürülebilirliğinin ve verilmiş desteklerin hedefine ulaşmasının sağlanacaktır. Bu hedef doğrultusunda firmalar TÜBİTAK ulusal mentor havuzunda yer alan uzmanlarla eşleştirilerek ticari olgunlukları ve Ar-Ge yetkinliklerine göre belirlenecek sürelerde mentorluk desteği alarak bu iki kategoride yetkinliklerinin arttırılması için çalışılacaktır. Uygun görülen firmalara proje kapsamında TÜBİTAK tarafından fonlanacak 16 saatten 40 saate kadar mentorluk desteği sağlanacaktır.

Program

Proje kapsamında YTÜ Yıldız Teknopark, daha önce TÜBİTAK desteği almış KOBİ'lerin ihtiyaçlarını analiz ederek onları uygun mentorlerle eşleştirme ve süreci takip etme görevini üstlenecektir. Proje sonucunda yararlanıcı KOBİ'ler için aşağıdaki başlıklarda kapasite artışı hedeflenmektedir:

  • Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış (Örneğin yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi vb.),
  • Ticari Olgunluk seviyesinde artış (Örneğin ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması vb.). Bu bağlamda aşağıdaki alanlarda iyileşme hedeflenmektedir:

o Ciroda artış,

o Pazar payında artış,

o Yeni pazarlara giriş,

o Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış.

 

01- KOBİ TANIMI: 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak (Sanayi ve Teknoloji Vakanlığı-KOSGEB).

02- Bu çağrı kapsamında mentorluk hizmeti alacak KOBİ’lerin, TÜBİTAK TEYDEB
Programlarından en son desteklenen projesine ait Sözleşme Tarihinin 1 Ocak 2012 ve
sonrası olması gerekmektedir.

 

Siz değerli KOBİ’lerimizi bu projenin yararlanıcısı olmaya davet ediyoruz. 

 

Soru ve destek talebiniz için babak.rouzegari@yildizteknopark.com.tr ve betul.koseoglu@yildizteknopark.com.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Submission Period


Start Date

Tuesday, February 20, 2024 00:00

Deadline

Tuesday, April 30, 2024 00:00