9/28/2023

YTU Startup House StarBİGG Yeşil Büyüme

About Program

TÜBİTAK BİGG (BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM)

YEŞİL BÜYÜME ÇAĞRI PROGRAMI

TÜBİTAK, 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) Yeşil Büyüme kapsamında; iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek yeşil dönüşümün sağlanması amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” doğrultusunda girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 900.000 TL'ye kadar sermaye desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlamaktadır.

Program başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlardan üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularını toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda StarBiGG de TÜBİTAK tarafından resmi olarak seçilen Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer almaktadır. 

1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen Yeşil Büyüme Uygulayıcı Kuruluşlarından biri olan StarBiGG, TÜBİTAK tarafından açılan herbir BiGG çağrısı kapsamında kendi web sayfası üzerinden girişimcilerin iş fikri başvurularını toplamaktadır. StarBiGG web sayfası üzerinden toplanan iş fikirleri yine StarBiGG ekibinde değerlendirilmekte ve seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi amacıyla ön kuluçka faaliyetleri yürütülmektedir. Bu süreçte girişimcilere, iş fikirlerinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması amacıyla mentorluk, potansiyel müşteri ve partnerlere erişim imkanı, yatırımcıya erişim ve iş planı hazırlama desteği sunulmaktadır.

1. Aşamadaki ön kuluçka süreci sonunda hazırladığı iş planı StarBiGG tarafından onaylanan girişimciler, Yeşil Büyüme programı 2. Aşamaya başvurmaya hak kazanacak olup iş planı başvuruları StarBiGG aracılığıyla TÜBİTAK'a sunulacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. Aşama panellerinde değerlendirilecek olup 2. Aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Yeşil Büyüme kapsamındaki hibe desteğinden faydalanmaları amacıyla şirket kurmaları istenecektir.

Çağrı kapsamında aşağıda belirtilen öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir.

 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Program

STARBİGG YEŞİL BÜYÜME 

Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ Yıldız Teknopark yürütücülüğünde ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Çanakkale Teknopark, Bursa Teknik Üniversitesi TTO iş birliğinde TÜBİTAK StarBiGG Yeşil Büyüme Programı kapsamında 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Yeşil Büyüme programı kapsamında, iş fikri başvuruları ön değerlendirme neticesinde yeterli bulunan ve programa kabul edilen girişimciler;

 • YTÜ Yıldız Teknopark’ın Davutpaşa Yerleşkesinde yer alan açık ofis alanlarından ve prototip imalatı atölyesinden yararlanabilecekler,

 • YTÜ Yıldız Teknopark’ın sahip olduğu geniş iş ağından faydalanarak alanında uzman kişilerden mentorlukdanışmanlık ve iş geliştirme destekleri alabilecekler.

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarından patent ön araştırması ve teknoloji incelemeleri ile gerekli durumlarda patent başvurusu süreçlerinde birebir destek alabilecekler.

 • TÜBİTAK TEYDEB ve Yeşil Büyüme Destek Programları kapsamında +12 yıllık deneyime sahip eğitmen ve mentor kadrosunun sunacağı eğitimmentorlukkoçlukdanışmanlık ve iş geliştirme desteklerinden yararlanabilecekler.

 • Yıldız Teknopark Kurumsal İletişim Biriminden marka oluşturmapazarlama ve ulusal ölçekte farkındalık yaratabilme konularında destek alabilecekler.

 • TÜBİTAK’tan hibe desteği almaya hak kazanan girişimcilere Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesinde şirketleşme ve ofis kurma destekleri sağlanacaktır.

 

İletişim ve Sorularınız için;

sevdenur.bozbay@yildizteknopark.com.tr

info@ytustartuphouse.com.tr 

Submission Period


Start Date

Sunday, October 1, 2023 00:00

Deadline

Thursday, November 30, 2023 23:59

#bigg #tubitak #girisimcilik programi #starbigg #gencgirisimci #sermayedestegi