2/8/2023

YTU Startup House Academic Pre - Incubation

Entrepreneurship

About Program

Akademik girişimcilik, akademide üretilen nitelikli bilginin ve bulguların sosyolojik, teknolojik ve iktisadi açıdan topluma kazandırılmasıdır.

Teknoloji ve bilimsel konularda yaratıcı çözümler üreten akademisyenlerin pazara açılmayı hedefleyen, ilk satışını gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirmeyi amaçlayan, yatırımcı ve kurumsal firmalardan destek alarak girişimini büyütmek isteyen akademik girişimcilerin desteklendiği iki aşamalı hızlandırıcı program.

 • Pre-Incubation Idea 
 • Pre-Incubation Product

Program

Akademik Ön Kuluçka programı kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere yakın çevreden başlayarak tüm Türkiye’deki akademisyenlere ulaşılması ve iş fikirlerine ticarileşme desteğinin verilmesi hedeflenmektedir.

 • Program avantajları:

  • Eğitimler
  • Girişimci Buluşmaları
  • Mentorluk
  • Round Table Etkinlikleri
  • Newsletter
  • 1-1 Danışmanlık Görüşmeleri
  • 1-1 Mentorluk
  • TTO imkanları
  • PERK
  • StarNetwork
  • Networking

Submission Period


Start Date

Sunday, October 1, 2023 00:00

Deadline

Wednesday, December 20, 2023 00:00